Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FID52A
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Lärarexamen med behörighet för undervisning i åk 7-9 i ämnet idrott och hälsa.
Fråga SYV