Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FID42G
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Lärarexamen samt minst 15 hp i ämnet idrott och hälsa.
Fråga SYV