Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BY4022
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Husbyggnad I 7,5 hp, Husbyggnadsteknik II 7,5 hp och Fastighetsförvaltning I 7,5 hp. Alternativt Husbyggnad I 7,5 hp, Byggfysik med Installationsteknik 7,5 hp och Fastighetsförvaltning I 7,5 hp.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV