Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MX6005
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 60 hp inom miljö- och hälsoskydd eller miljövetenskap eller biologi eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV