Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MX4008
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 15 hp inom Miljövetenskap, Miljö- och hälsoskydd.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV