Längd:60 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Magisterexamen
Programkod:NABFT
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen med huvudområdet biomedicin eller motsvarande inklusive 90 hp inom naturvetenskapliga ämnen varav minst 7,5 hp cellbiologi, 7,5 hp biokemi, 7,5 hp humanfysiologi, och 7,5 hp idrottsfysiologi. Engelska 6.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV