Längd:30 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:KPNVS
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 90 hp i ett samhällsvetenskapligt, vårdvetenskapligt, beteendevetenskapligt ämne eller annat ämnesområde med relevans för kursen.
  • Video
  • Bilder
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV