Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Rehabilitering och träningsfysiologi för djur med fokus på rehabilitering vid sjukdom och skada

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:VM0108
Förkunskapskrav: Kandidatexamen om 180 hp inom djuromvårdnad eller veterinärmedicin inklusive kunskaper om anatomi och zoofysiologi om minst 10 hp, samt Svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Fråga SYV