Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Rehabilitering och träningsfysiologi för djur med fokus på träning för prevention och prestation

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BI1271
Förkunskapskrav: Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, hippologi, eller husdjursvetenskap inklusive kunskaper om anatomi och zoofysiologi minst 10 hp, samt Svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Fråga SYV