Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Ortopediska sjukdomar/trauman ur ett medicinskt och vårdande perspektiv avancerad nivå

Högskolan i Gävle

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:OMU017
Förkunskapskrav: Sjuksköterskeexamen 180 hp eller sjuksköterskeexamen med kortare studiegång samt 15 hp forskningsmetodik i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap. Erfarenhet från arbete vid ortopedisk klinik.
Fråga SYV