Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:OMU017
Förkunskapskrav: Sjuksköterskeexamen 180 hp eller sjuksköterskeexamen med kortare studiegång samt 15 hp forskningsmetodik i omvårdnadsvetenskap/vårdvetenskap.Erfarenhet från arbete vid ortopedisk klinik.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV