Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MX8013
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Vetenskaplig metod med naturvetenskaplig inriktning 7,5 hp
  • Video
  • Bilder
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV