Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HL8008
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 90 hp i ett samhällsvetenskapligt, vårdvetenskapligt, beteendevetenskapligt ämne eller annat ämnesområde med relevans för kursen.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Fråga SYV