Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:DT8012
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kurser i datateknik, datavetenskap och elektroteknik omfattande 90 hp. Kurser i matematik som omfattar 30 hp eller kurser i analys, lineär algebra och transformmetoder.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV