Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:JU2009
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning 15 hp eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV