Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BI2041
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Matematik B, Naturkunskap B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2.
  • Video
  • Bilder
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV