Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BY6017
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Byggprojektledning III 7,5 hp, Betongteknik 7,5 hp, Byggkonstruktion I 7,5 hp, Geoteknik med grundläggning 7,5 hp
  • Video
  • Bilder
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV