Längd:10 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:2PP228
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen, fritidspedagogexamen eller motsvarande examen.
  • Om utbildningen
Fråga SYV