Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MC8021
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p). För legitimerad sjuksköterska med studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård samt kandidatexamen i omvårdnad.... Läs mer
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV