Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:2KT313
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Motsvarande 60 hp inom något av områdena kemi, kemiteknik, eller materialteknik/materialvetenskap
  • Om utbildningen
Fråga SYV