Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HU4006
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kurserna Kultur som instrument 7,5 hp, Marknadsföring 7,5 hp, Turismplanering 7,5 hp, Turismvetenskapliga metoder 7,5 hp.
  • Video
  • Bilder
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV