Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HU6007
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Minst 60 hp inom huvudområdet hållbar turismutveckling.
  • Video
  • Bilder
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV