Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:UV6012
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Lek, lärande och rörelse 15 hp.
  • Video
  • Bilder
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV