Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EEG800
Förkunskapskrav: Godkända kurser om minst 120 hp i huvudområdet, matematik och andra för examensarbetet viktiga kurser. Kurser med innehåll som är relevant för examensarbetets genomförande ska vara avklarade.
  • Video
  • Bilder

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67  Gävle
Sverige
Visa på karta

Utbildarens hemsida

Fråga SYV