Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin; Naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor, garantiplats på Agronomprogrammet - livsmedel, Uppsala

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:13 veckor
Typ:Program
Nivå:förutbildning
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BASNT
Förkunskapskrav: Förutom grundläggande högskolebehörighet krävs särskild behörighet i följande ämnen: - Naturkunskap B - Matematik C eller motsvarande alternativt Naturkunskap 2 Matematik 3b alternativt Matematik 3c eller motsvarande.
Fråga SYV