Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till
Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:S7013E
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande elkretsteori inkl. RLC kretsar (E0003E). Matematisk statistik inkluderande täthetsfunktioner, väntevärden och varians (S0001M) samt matamatisk analys, linjär algebra, flervariabelanalys, Laplace- och Fouriertransformer (M0018M).
Fråga SYV