Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet II

Uppsala universitet

Längd:90 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Speciallärarexamen
Programkod:USL2Y
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet svenska eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i svenska. Om lärarens... Läs mer
  • Om utbildningen
Fråga SYV