Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:ETA700
Förkunskapskrav: Avklarade studier om minst 30 hp inom magisterprogrammet i Energisystem eller motsvarande. För examensarbetet relevanta kurser ska vara avklarad.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV