Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MKG303
Förkunskapskrav: Medie- och kommunikationsvetenskap (1-30 hp), 30 hp
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV