Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:NIA302
Förkunskapskrav: Ämnesstudier mot grundskolans årskurs 4-6, 135 hp eller motsvarande. Utbildningsvetenskaplig kärna inklusive kursen Läraren och lärandet, 15 hp eller motsvarande samt godkänd kurs Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV