Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Examensarbete för grundlärare 4-6: biologi, fysik, kemi och teknik med ämnesdidaktisk inriktning

Högskolan i Gävle

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:NIA302
Förkunskapskrav: Ämnesstudier mot grundskolans årskurs 4-6, 135 hp eller motsvarande. Utbildningsvetenskaplig kärna inklusive kursen Läraren och lärandet, 15 hp eller motsvarande samt godkänd kurs Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV