Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SBG305
Förkunskapskrav: Grundläggande fastighetsbildningsteknik, 7,5 hp, eller Juridisk översiktskurs, 15 hp, och Fastighetsrätt B, 7,5 hp, eller motsvarande.
  • Video
  • Bilder
Fråga SYV