Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LMRG17
Typ av huvudman:Enskild
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet. Dispens medges från kravet i Svenska.
  • Om utbildningen
Fråga SYV