Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LDFR27
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt förskollärarexamen om minst 180 hp.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV