Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LMMK17
Typ av huvudman:Enskild
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om minst 30 hp från lärarutbildning.
  • Om utbildningen
Fråga SYV