Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LUPT27
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 90 hp med huvudområde pedagogik eller motsvarande eller lärarutbildning/förskollärarutbildning om minst 180 hp. Därtill krävs ett självständigt arbete om 15 hp och genomgången kurs om 15 hp i... Läs mer
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV