Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LHGR26
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidat- eller yrkesexamen, 180 hp samt anställning som universitetslärare, doktorand eller motsvarande.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV