Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LSOK16
Typ av huvudman:Enskild
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Sociologi, 15 hp.
  • Om utbildningen
Fråga SYV