Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LMFK15
Typ av huvudman:Enskild
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt förskollärarexamen eller pågående förskollärarutbildning med minst 30 hp avklarade.
  • Om utbildningen
Fråga SYV