Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HS1N13
Typ av huvudman:Enskild
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt högskoleutbildning inom vård och socialt arbete om minst 120 hp samt två års yrkeserfarenhet.
  • Om utbildningen
Fråga SYV