Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:IK6012
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Informatik 1-60, 60 hp.
  • Video
  • Bilder
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV