Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:KE4009
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande kemi för miljövetare 15 hp, Organisk kemi I 7,5 hp.
  • Video
  • Bilder
  • Om utbildningen
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV