Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Att vara lärare i Sverige I

Malmö högskola

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LL226P
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101).
Fråga SYV