Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:JU4001
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning 15 hp.
  • Video
  • Bilder
Utbildaren på Youtube
Fråga SYV