Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:UNTN17
Typ av huvudman:Enskild
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig samt anställning hos en huvudman.
Fråga SYV