Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Examensarbete i informationsteknologi A1E

Högskolan i Skövde

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:IT711A
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Godkända kurser om minst 22,5 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnet informationsteknologi, varav minst en kurs om 7,5 högskolepoäng som fördjupar kunskap i forsningsmetodik inom ämnet informationsteknologi.Dessutom krävs Engelska B.
  • Om utbildningen
Fråga SYV