Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Examensarbete i informationsteknologi G2E

Högskolan i Skövde

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:IT603G
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Minst 67,5 hp inom huvudområdet informationsteknologi, varav minst 7,5 hp på G2F-nivå (eller motsvarande kunskaper.
Fråga SYV