Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Internationell marknadsföring G2F

Högskolan i Skövde

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:FÖ520G
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkända kurser motsvarande minst 90 högskolepoäng inom programmet varav följande godkända kurser ska ingå:IE116G Ekonomistyrning I G1N ochIE130G Externredovisning I G1N ochFÖ115G Marknadsföring I G1N ochIE312G... Läs mer
  • Om utbildningen
Fråga SYV