Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Examensarbete i Biovetenskap G2E

Högskolan i Skövde

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:BV501G
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Godkända högskolekurser om 135 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom ämnet biovetenskap varav 15 högskolepoäng på G2F-nivå samt kursen BM327G Biovetenskaplig metodik och design G1F 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.
  • Om utbildningen
Fråga SYV