Utbildningen har utgått.

Välfärd och hälsa: Examensarbete (magisternivå)

Malmö högskola

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HV624A
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 1. Kandidat- eller yrkesexamen inom det samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga eller medicinska huvudområdet, inkluderande ett examensarbete omfattande minst 15 hp.2. Engelska B
Fråga SYV