Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs)

Malmö högskola

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SC621A
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i kurserna: SC611A: Social utsatthet och förändringsprocesser i socialt arbete, 15 hp och SC612A Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 15 hp.
  • Om utbildningen
Fråga SYV