Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Ämnesdidaktik: Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning

Malmö högskola

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:KS605F
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp.
  • Om utbildningen
Fråga SYV